Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI NA INSTRUMENTY GALILEODOLCE
 1. Gwarancja obejmuje instrumenty Galileodolce zaopatrzone w Kartę Gwarancyjną, zakupione bezpośrednio u producenta tj. Galileodolce Kinga Krzesiwo, 43-332 Pisarzowice ul. Wiśniowa 3, NIP: 9372304712, bądź za pośrednictwem przedstawicieli Galileodolce, których lista znajduje się na stronie internetowej galileodolce.com.
 2. Karta Gwarancyjna jest ważna:
 • z dowodem zakupu,
 • jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez Sprzedawcę,
 • jeżeli posiada czytelnie wypełnione wszystkie rubryki dotyczące nazwy, modelu i numeru seryjnego instrumentu, bez zmian i skreśleń. Jakiekolwiek skreślenia lub poprawki na Karcie Gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
 1. Okres gwarancyjny wynosi 2 lata. Obowiązuje on od daty wystawienia dowodu zakupu instrumentu, tylko dla pierwszego użytkownika.
 2. Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie instrumentu, na który wydana jest Karta Gwarancyjna pod warunkiem, że użytkownik korzysta z instrumentu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami.
 3. Gwarancja obejmuje wady ukryte związane z wadami materiału i/lub błędem powstałym w procesie produkcji.
 4. Gwarancja na powłokę instrumentów posrebrzanych i lakierowanych obowiązuje przez okres 3 miesięcy od daty zakupu, tylko dla pierwszego użytkownika. Firma nie udziela gwarancji na powłokę złotą oraz na powłokę modelu De Vinci surowego (bez lakieru).
UWAGA!!! Części instrumentu, które mają bezpośredni kontakt z ciałem podczas użytkowania mogą ulegać odbarwieniom, np. na skutek pocenia się dłoni. Po każdorazowym użyciu instrumentu należy go przetrzeć suchą, delikatną szmatką, w celu usunięcia brudu, śladów po palcach, potu lub wody, a następnie włożyć do oryginalnego futerału. Trudny do usunięcia brud lub plamy czyścić wyłącznie wodą i delikatną szmatką. Nie stosować innych środków, gdyż mogą one powodować przebarwienia i uszkodzenie powłoki instrumentu. Instrumenty srebrne/posrebrzane mogą być czyszczone także delikatnymi środkami do czyszczenia srebra.
 1. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji instrumentu,
 • uszkodzeń powstałych na skutek działań losowych, takich jak pożar, zalanie, działanie środków chemicznych, sił wyższych itp.
 • uszkodzeń wynikających z napraw i przeróbek instrumentu wykonywanych przez Kupującego lub na jego zlecenie.
 1. Gwarancją nie są objęte regulacje instrumentu związane z jego eksploatacją.
 2. Gwarancji nie podlegają elementy ulegające normalnemu zużyciu, zarysowaniu, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarte napisy itp. oraz subiektywne odczucia użytkownika względem instrumentu np. odnośnie do jego strojenia.
 3. Samowolna naprawa lub niezgodne ze wskazaniami użytkowanie instrumentu powoduje wygaśnięcie niniejszej gwarancji.
 4. W przypadku gdy gwarancji nie można udowodnić, roszczenia gwarancyjne wygasają.
 5. Zobowiązanie gwarancyjne nie ma zastosowania w przypadku niewielkich od docelowych cech charakterystycznych, które nie mają znaczenia dla wartości i użyteczności instrumentu.
 6. Prace lub usługi objęte gwarancją nie przedłużają ani nie rozpoczynają nowego okresu gwarancji.
 7. Klient nie może domagać się gwarancji na instrument, którego numer seryjny jest nierozpoznawalny lub nie można go odczytać.
 8. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany instrument Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub innym, zapewniającym bezpieczny transport. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia instrumentu ponosi reklamujący. Przesyłki należy wysyłać z naklejką OSTROŻNIE-SZKŁO.
 9. Gwarancja obowiązuje na całym świecie.