Sergiu Carstea

SERGIU CARSTEA (Rumunia)  – solista-trębacz, pierwszy trębacz w Operze Narodowej w Timiszoarze, profesor na Uniwersytecie Zachodnim w Timiszoarze, prezes Stowarzyszenia „Romanian Brass Society”

Sergiu Carstea gra na następujących modelach Galileodolce:

Bel Canto Bb-580 (srebrna)

Bel Canto C-580 (srebrna)

Arioso (flugelhorn)

Social Media

SERGIU CARSTEA urodził się w 1958 r. na terenie dzisiejszej Mołdawii. W 1976 r. ukończył klasę trąbki w Szkole Muzycznej „Eugen Coca” w Kiszyniowie (Mołdawia, ZSRR), a w 1981 r. uzyskał dyplom w Narodowym Instytucie Sztuki im. Garviila Muzicescu na Wydziale Interpretacji Muzycznej w Kiszyniowie. W latach 1988-1989 odbył studia podyplomowe w Narodowym Konserwatorium Muzycznym w Paryżu, a w 2016 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie muzykologii na Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych w Kiszyniowie.

W latach 1992-1993 pełnił funkcję dyrektora artystycznego w Filharmonii Kiszyniowskiej, w latach 1981-1997 był członkiem i kierownikiem sekcji trąbki w Narodowej Filharmonii w Kiszyniowie, a od 1997 do 2001 r. – kierownikiem sekcji trąbki w Narodowej Filharmonii „Banat” w Timiszoarze, w Rumunii. Od 2001 r. jest pierwszym trębaczem w Rumuńskiej Operze Narodowej w Timiszoarze. Jako solista koncertował w wielu europejskich i azjatyckich krajach.

Poza działalnością artystyczną Sergiu zajmuje się także działalnością dydaktyczną. Jako nauczyciel gry na trąbce pracował m.in. w Narodowym Konserwatorium Muzycznym im. Gavriila Muzicescu w Kiszyniowie. Od 2000 r. pełni funkcję nauczyciela akademickiego na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Zachodniego w Timiszoarze, a od 2014 r. – na Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie. Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących problemów interpretacji muzyki na trąbkę oraz nowoczesnych technik gry na trąbce. Jest często zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich na uczelniach wyższych w wielu krajach Europy, Azji i Afryki Północnej.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Romanian Brass Society”, założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych w Timiszoarze, a także członkiem jury w różnych międzynarodowych konkursach interpretacyjnych w grze na instrumentach dętych.